Reidun Larsen

Fysioterapeut, godkjent som spesialist i Helse og Arbeidsmiljø, MNFF, med 30 års allsidig erfaring som ergonom. Spesiell erfaring og interesse for kontorergonomi og tilpasning av dataarbeidsplasser.

 • Ergonomisk vurdering av arbeidsplasser i verkstedindustri, bygg & anlegg, hotell og restaurant    
 • Prosjektarbeid som nybygg av kontorbygg og boligkvarter
 • Anvendelse av regelverkskrav i andre offshore relaterte prosjekter
 • Ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser offshore
 • Medvirkning til design/utvikling av produkter
 • Ergonomi undervisning på 40 timers kurs og verneombudskurs
 • Ergonomi undervisning tilpasset spesielle yrkesgrupper
 • Oppfølging av sykemeldte ved muskel/skjelett plager

Lindis Knudsen Haaland

Fysioterapeut siden 1998 med erfaring som fysioterapeut, erfaring som ergonom siden 2009. Spesiell erfaring og interesse for offshore industrien med kartlegging og risikovurdering.

 • Ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser offshore
 • Risikovurdering av arbeidsplasser offshore og onshore
 • Ergonomi undervisning tilpasset spesielle yrkesgrupper
 • Oppfølging av sykemeldte ved muskel/skjelett plager
 • Ergonomisk vurdering av arbeidsplasser i verkstedindustri, bygg & anlegg, hotell og restaurant   
 • Oppdatere WEAC offshore